FLIGHT coaching

Krachtige ondersteuning bij het realiseren van uw doelstellingen

Staat u voor grote zakelijke uitdagingen? Groeien de groeidoelstellingen u af en toe boven het hoofd? Hangt er een fusie in de lucht? Of zijn er andere zaken waar u af en toe over wilt sparren met een professional? Dan biedt coaching van FLIGHT uitkomst.

FLIGHT coaching focust op het zakelijk functioneren, individueel of in teamverband. Vragen en ontwikkelbehoeften op het gebied van leiderschap en aansturing, organisatie- en teamontwikkeling, carrièreontwikkeling, of effectieve communicatie, kunnen aanleiding zijn om te kiezen voor coaching. Steeds vaker worden deze sessies ook benut als klankbord voor actuele thema’s en dilemma’s. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met een fusie, een reorganisatie of cultuurverschillen in de organisatie.

Hoe werkt Flight coaching?

FLIGHT coaching helpt verantwoordelijke professionals bij het realiseren van groei. Gedurende een intensief begeleidingstraject slaan wij een brug tussen de organisatiedoelen en doelen die betrekking hebben op persoonlijke groei.

Vanuit de huidige uitgangspositie worden – samen met de coachee – de doelstellingen van het begeleidingstraject bepaald. Op basis van deze bevindingen wordt een aanpak ontworpen waarbij de coach doelgericht een proces voor verdere professionalisering begeleidt. Dat gebeurt altijd van uit de business context van de organisatie.

Het groeiproces vindt plaats op drie niveaus:

  • Attitude – de juiste attitude van de coachee.
  • Inzicht – de instrumenten die de coachee nodig heeft voor algemene of specifieke aansturing.
  • Vaardigheden – de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het gedrag in de gewenste situatie.

De coach heeft het vermogen om individuele leerbehoeften te vertalen naar een aanpak die werkt door te trainen en te coachen op de drie bovenstaande niveaus. Vaak kan door het wegnemen van interne belemmeringen richting worden gegeven aan effectiever gedrag. Zo ontstaan nieuwe, interessante mogelijkheden.

Per periode (tussen de 4 en 8 weken) plannen we één coachingsessie. Na elke sessie wordt een opdracht samengesteld die te maken heeft met de praktijk van de coachee. Vier weken na de sessie vindt telefonisch of via Skype overleg plaats waarin de opdracht wordt besproken. Wij grijpen dit moment ook graag aan om uw medewerker feedback en tips geven.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over onze coachingsmogelijkheden voor úw organisatie? Neem contact met ons op.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments are closed.